Seiko

Seiko White Floral Alarm Clock

White Case.
Beep Alarm.
Dimensions: 17 x 13.5 x 5.3 cm.
Batteries: AA x 1.

Subscribe